De functie van de timer

Een vossenpiep dient ervoor een signaal uit te zenden waarop de vossenjagers de vos kunnen uitpeilen. Dit sinaal wordt niet continue uitgezonden, maar steeds een bepaalde tijd aan, en daarna weer een bepaalde tijd uit.
Hiervoor zijn twee redenen: Als eerste kunnen de jagers, in de tijd dat de piep uit is, communiceren met de vos en als tweede krijgt de zender even de tijd om af te koelen.
De timer dient er dus voor de zender op regelmatige momenten in- en weer uit te schakelen.

Een hele bekende timer is het timer-IC 'NE555'. Dit IC is middels een een weerstand en een condensator op een aan/uit tijd in te stellen. Door de weerstand te vervangen door een
potmeter kan de aan/uit tijd worden gevarieerd.

Een andere optie is het gebruik van een microcontroller zoals een Arduino of een PIC. Middels een menu op een display kan de gebruiker de aan/uit tijd eenvoudig zelf instellen.