De functie van het relais

Een relais kan gezien worden als een electronische schakelaar. Door de output van de timer aan te bieden aan het relais kan de schakelaar bediend worden: de schakelaar is ingeschakeld als de output van de timer hoog is en de schakelaar is uitgeschakeld als de output van de timer laag is.
In een vossenpiep wordt een zogenaamd twee-polig relais toegepast. Dit zijn twee schakelaars die gelijktijdig door één signaal te bedienen zijn. De reden hiervoor is dat er voor het in- en uitschakelen van de zender twee verschillende signalen geschakeld moeten worden:
- Als eerste moet het TX signaal naar aarde geschakeld worden (wanneer de zender op ontvangen staat, is RX naar aarde geschakeld).
- Ook moet het audiosignaal van de vossenpiep naar de zender worden gestuurd (wanneer de zender op ontvangen staat, is de audio van de microfoon geschakeld zodat de zender middels de microfoon te bedienen is wanneer de piep uit is).